Hizmetlerimiz

Aydınlatma Seviyesi Ölçümü ve Raporlandırılması

İşyerlerinde yaşanan iş kazalarının bir bölümü çalışılan ortamın yetersiz aydınlatılmasından dolayı yaşanmaktadır. Bu iş kazalarının önüne geçebilmek için yapılan işin türüne göre ortam yeterli düzeyde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma düzeyinin yeterli olup olmadığının tespiti için aydınlatma seviyesi ölçülerek mevcut durumla ilgili rapor düzenlenmesi gerekmektedir.