Yazı

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ   18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘ deki değişiklikle güncellenmiştir. Değişiklik yapılan madde bold ve italik karakterlele belirtilip dipnot düşülmüştür.   BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar   Amaç   Madde...

Kasım 7, 2018Kasım 7, 2018by
Yazı

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NEDEN YAPILIR?

► 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır. ► 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Kasım 7, 2018Kasım 7, 2018by
Yazı

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NASIL YAPILIR?

► İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder. ► Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır. ► Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer...

Kasım 7, 2018Kasım 7, 2018by
Yazı

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NEDİR?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir. Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.   İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile...

Kasım 7, 2018Kasım 7, 2018by