Kurumsal

 

Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Çeşitli yönetmeliklerle belirlenen yükümlülüklerin, alınması gereken önlemlerin zamanında ve yeter derece gerçekleştirilmemesi durumunda ortaya çıkan facialardan hem maddi ve hem manevi olarak birçok olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır.

 

Bunun yanında gerçekleştirilen ekonomik analizler, işletmelerin birim/zaman ürün başına gerçekleşen işletme maliyetlerinin giderek artmakta olduğunu göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek, üretim/hizmet kalitesini ve verimliliği artırabilmek amacıyla yapacakları koruyucu bakım çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

 

Gerçekleştirilebilecek çalışmaların ilk adımını; işletmelerde kullanılan ekipman, makine ve tesisatın zamanla yıpranması ve güvenilirlik sorunlarına neden olması nedeniyle düzenli biçimde kontrollerinin yapılması ve ilgili bakım süreçlerinin işletilmesidir. Bu sayede gerek işletmenin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, üretim maliyetlerini azaltmak, ürün kalitesi ve tesisin ömrünü artırmak mümkün olacaktır. Ayrıca, çalışanlar için ortaya çıkabilecek potansiyel tehlike ve risklerin önüne geçilecektir.

 

Endüstriyel tesisler başta olmak üzere, işletmelerdeki elektrik tesisatı ve donanımının periyodik kontrolleri, yasal mevzuatlar gereği ilgili standartlara uygun olarak ve yasalarda belirtilen nitelikleri taşıyan teknik personel tarafından gerçekleştirilmek zorundadır.

 

Buna göre; bina işletme topraklama tesisatı; transformatör işletme ve koruma topraklaması; paratoner, parafudr ve yıldırımdan korunma tesisatı; AG dağıtım pano, UPS ve makinaların gövde topraklamalarının kontrolleriyle, orta gerilim transformatör ve anahtarlama elemanları; dağıtım panoları; kompanzasyon panolarının periyodik bakımları, elektrik iç tesisatlarının kontrolleri ve aydınlatma düzeyi ölçümleri;

 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler

Hakkında Tüzük

  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

ve diğer yasal mevzuatta belirtilen süre ve şartlara uygun olarak ilgili standart şartlarını sağlayacak biçimde gerçekleştirilmeli, tesisat ve donanımın faaliyetinin sürekliliği sağlanmalı ve gerçekleştirilen test, ölçüm ve bakımlar kayıt altına alınmalıdır.

 

Yönetmeliklerde belirlenen düzenli aralıklara alınması zorunlu ölçüm ve incelemelerin sadece yasal zorunlulukları yerine getirerek hukuki sorumluluktan kurtulmak için yapılmamalıdır. Yetkin ve işinin ehli personeller tarafından, doğru ölçüm cihazları ile gerçekleştirilen ölçüm ve incelemelerin sistem emniyetini en üst seviyeye çıkartarak çalışanların can ve mal güvenliğini koruyan, tesisin ve üretimin kalitesini arttırıcı nitelikte birer parametre olduğu asla unutulmamalıdır.

 

Özpekel Elektrik olarak misyonumuz, yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlendiğimiz işletmelerin  elektrik  tesislerindeki gerekli test, ölçüm, kontrol ve bakımları periyodik olarak gerçekleştirerek tesislerinde oluşabilecek elektrik arızalarının ve çeşitli sebeplerden kaynaklanabilecek enerji kesintilerinin önüne geçmek, işletmelerin enerji sürekliliğini sağlayabilmek, üretim/hizmet kalitesini ve verimliliğini artırabilmektir.

 

Saygılarımızla.