Hizmetlerimiz

Kompanzasyon Sistemi Bakım-Onarım ve Takibi

Güç faktörünün, elektrik dağıtım şirketinin belirlediği değerin altına düştüğü durumlarda işletme ceza öder. Bunu önlemek için güç faktörü, kondansatör bankları ile kompanze edilir, yani güç faktörünün değeri 1’e yaklaştırılır.

Normal şartlar altında, kondansatörler uzun yıllar arızasız olarak çalışabilir. Ancak harmonik akımları, yetersiz havalandırma ve soğutma sonucu yükselen ortam sıcaklığı gibi olumsuz koşullar nedeni ile kondansatörler ve ilgili ekipmanlar arıza yapar. Bu arızalar enerji maliyetlerini arttırdığı gibi yangın ve patlama tehlikesine de yol açabilir. Bu nedenle kompanzasyon kondansatörlerinin düzgün ve hatasız çalışıp çalışmadığından emin olmak gerekir. Bundan emin olmanın tek yolu ise düzenli olarak bakım faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Koruyucu bakımın yılda dört kez yapılması önerilir.

Reaktif enerji takip ve kontrol sistemi, özellikle reaktif enerji değerlerinin aşılmasından dolayı cezalardan kurtulmayan ve hatalı kompanzasyon sistemlerinden yaka silken enerji tüketicileri için geliştirilmiştir.

Reaktif enerji, elektrik enerjisinin kullanılmasında katkıda bulunmaz, bilakis elektrik şebekesine fazladan yük getirir, verimi düşürür. Reaktif enerji limitinin aşılmasıyla beraber, normalde kullanılamayan ve atıl olan, reaktif enerji değeri için ceza kesilir. Reaktif enerji, işletmelerde parasal israfa neden olur. Bu soruna işletmeler kompanzasyon sistemleri aracılığıyla çözüm ararlar.

Reaktif enerji takip ve kontrol sistemi, tüketiminin tespit edilen limitlere yakın olması durumunda SMS, e-posta gibi haberleşme araçlarını kullanarak ilgili kişi veya kişileri uyarır.