Hizmetlerimiz

Portable Appliance Tester (PAT) Ölçümü ve Raporlandırılması

Taşınabilir elektrikli cihazların (Çay kazanları, Su sebilleri , ısıtıcılar, kahve makinaları vb. tüm tek fazlı cihazlar ) aşağıdaki belirtilen sınır değerlere uygun olup olmadığının tespiti için Portable Appliance Tester yapılır. Bu testin amacı elektrik  kaynaklı yangın riskinin ve olası iş kazalarının önüne geçmek, kaçak akım rölesi atma problemi yaşanan bölgelerde arızalı cihazın tespitini yapmaktır.

Teknik Detaylar

-Taşınabilir Cihaz Testi ( Portable Appliance Tester) esnasında cihazlarınıza aşağıdaki testler uygulanacaktır;

1-GÖZLE KONTROL-    (Visual Test)

2-TOPRAKLAMA TESTLERİ (Rpe)    (Earth Bond Test (Rpe))

3-İZOLASYON TESTİ ( Riso)    (Insulation Test (Riso))

4-DOKUNMA AKIM TESTİ    (Touch Current Test)

5-KAÇAK AKIM TESTİ   (Substitute Leakage Current Test)

6-YÜK/KAÇAK TEST :YÜK AKIMI   (Load/Leakage Test: Load Current)

7-YÜK/KAÇAK TEST: YÜK GÜCÜ   (Load/Leakage Test: Load Power)

8-YÜK/KAÇAK TEST:KAÇAK AKIM   ( Load/Leakage Test: Leakage Current)

Örnek PAT testi sonuç raporu aşağıdaki gibidir.

-Test sonuçlarınıza bağlı olarak cihazlarınıza, aşağıdaki gibi cihazın test sonuçlarının olumlu veya olumsuz olduğunu belirten sticker ve barkod numarası yapıştırılır.