Hizmetlerimiz

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Danışmanlığı

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Bilgilendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından hayata geçirilen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT), 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yeni limit çerçevesinde uygulanmaktadır.
Enerji pazarının liberalizasyonu açısından önemli bir adım olan SKTT, elektrik tüketimi 10 milyon kWh/yıl ve üzerinde olan tüketicilere, perakende enerji satışı yapan bir şirketle anlaşma yapılmadığı takdirde uygulanacak tarife anlamına gelmektedir.

SKTT nasıl hesaplanır?

SKTT’nin hesaplanmasında kullanılan birimler değişkenlik gösterdiği için, bu kapsamda hizmet alan müşterilerimizin elektrik faturaları da her ay değişecektir. SKTT aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Son Kaynak Tedarik Tarifesi = (Piyasa Takas Fiyatı + Yenilenebilir Enerji Maliyeti) x (Diğer Maliyetler + Operasyonel Maliyetler)

Piyasa Takas Fiyatı, enerji borsasındaki arz ve talebe göre belirlenen enerji fiyatıdır. Dolayısıyla mevsim, saat, iklim koşulları, enerji temin edilen santrallerin çeşidi, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı gibi etkenlere göre değişim göstermektedir. Petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış gibi nedenlerle Piyasa Takas Fiyatı’nın da 2019 itibarıyla yükseleceği tahmin edilmektedir.
Yenilenebilir Enerji Maliyetleri ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarafından yenilenebilir enerji üreticilerine verilen desteğin diğer elektrik üreticilerine ve son tüketiciye yansıtılmasıyla oluşur. Bu birim de mevsimsel olarak değişmektedir.

SKTT kapsamına giren tüketiciler
1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmelik çerçevesinde, bir önceki yılda ve/veya mevcut cari yıl içinde toplam tüketimi 10 milyon kWh ve üzerinde olan, mesken harici tüketici grupları, SKTT kapsamına ilk kez gireceklerse, bahsedilen limite ulaşılmasından sonraki üçüncü ayda bu şekilde faturalandırırlar.

 

Daha önce yüksek tüketim grubunda bulunan ve tüketimini düşürerek farklı bir kapsama geçmiş olan tüketiciler ise, yeniden 10 milyon kWh ve üzeri seviyeye çıkmışlarsa tekrar SKTT kapsamına girer. Bu durumdaki tüketiciler için SKTT tarifesi hemen uygulanmaya başlar.
Bir tüketicinin SKTT kapsamına girmesi için aranan yıllık 10 milyon kWh tüketim şartı, sayaç başına ölçümlenen bir kuraldır. Bu bağlamda 500 şubesindeki, 500 sayacı vasıtası ile 10 milyon kWh toplam tüketim yapan bir banka SKTT olmazken, tek sayacı ile 10 milyon kWh tüketim yapan bir fabrika SKTT olarak tanımlanır. Bu kuralın tek istisnası organize sanayi bölgeleridir (OSB). Her ne kadar bir OSB içindeki işletmeler 10 milyon kWh’tan az tüketim yapsalar da, ana OSB sayacı yılda 10 milyon kWh’tan fazla tüketim yapıyorsa, ilgili OSB’deki tüm alt işletmeler SKTT kapsamında değerlendirilir. Bu durumdaki işletmeler yıllık 10 milyon kWh’dan az tüketim yapıyor olsalar da, bağlı bulundukları dağıtım şirketinin tarife fiyatından elektrik alamazlar.

 

SKTT kapsamına giren tüketiciler, Toptan satış firmalarıyla ikili sözleşme imzalayarak daha uygun fiyatlarla elektrik temin edebilir.

 

SKTT’nin getirdiği riskler
SKTT’nin hesaplanmasında kullanılan birimlerdeki değişkenlikler, tüketiciler açısından ciddi maliyetler anlamına gelebilir. Dolayısıyla bu riskin etkili şekilde yönetilmesi için uzman desteğine ihtiyaç vardır.

Müşterilerine danışman ve aynı zamanda çözüm ortağı olarak  yaklaşma ilkesini benimseyen özpekel elektrik yetkin uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Piyasa Takas Fiyatı ve YEKDEM maliyetleri konusunda aylık ve yıllık öngörüler hazırlayan özpekel elektrik ekibi, bu öngörüleri müşterileriyle düzenli olarak paylaşmakta ve bu doğrultuda en verimli enerji tüketimi yapısını oluşturma konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu sayede müşterilerimizin SKTT kaynaklı riskleri en aza indirilmektedir.

 

Bu kapsamdaki abonelerin, elektrik piyasası dinamiklerini iyi takip etmesi elektrik tedarik maliyetlerini aşağı çekme noktasında en önemli çıkış noktalarından birisi haline gelecektir.