Hizmetlerimiz

Toprak Özgül Direnç Ölçümü ve Raporlandırılması

03 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi uyarınca projelere başlamadan önce toprak özdirenci belirlenmelidir.

30.12.2014 Tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca projelerde topraklama hesaplamalarının yapılabilmesi için toprak özgül direncinin ölçülmesi gereklidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin “EK-N Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler” eki N.1 maddesi uyarınca, toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin, Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır.