Hizmetlerimiz

Transformatör Testleri ve Raporlandırılması

Trafolar hareketsiz elektrik makinaları olduğundan, işletme ömürleri uzun olsa da trafonun tipine, kullanım yerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Periyodik kontrolleri yapılmayan trafolar büyük boyutlu hasarlara, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek iş kazalarına neden olabilirler.

Bu bağlamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna bağlı olarak 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.